พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) เป็นประธานเปิดอบรมเยาวชนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหาร

1.เมื่อ 270900 ก.พ.62 กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) เป็นประธานเปิดอบรมเยาวชนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหาร ณ โรงเรียนคลองลานวิทยา ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จังหวัด ก.พ.โดยมีนักเรียนเยาวชนเข้าร่วมอบรมจำนวน 114 คน
เพื่อเสริงสร้างให้ความรู้เรื่องพลังงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​แก่นักเรียนเยาวชน โดยมีวิทยากรฯดังนี้
1.1​ น.ส.เกศริน​ อุตธรรมชัย​ นักวิชาการสำนักพลังงานจังหวัด​ ก.พ.​เป็นวิทยากรให้ความรู้เยาวชนในเรื่องพลังงาน, พลังงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2​ นาย​ ชนะ​ จำปา​ นักวิชาการสำนักพลังงานจังหวัด​ ก.พ.​ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องพลังงานทดและการใช้พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต
1.3 นายไฉน อ่ำไพรรินทร์ นายก อบต.วังหามแห และคณะวิทยากร “ธนาคารน้ำใต้ดิน” มอบความรู้ในเรื่องการรักษาทรัพยากรน้ำการเติมน้ำลงใต้ดิน
1.4 พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ. (ท) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต,การเทิดทูนและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2.กิจกรรมมอบต้นไม้ให้คณะครูและตัวแทนนักเรียนเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ของโรงเรียน
3.การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย