ปราจีนบุรี ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูงจัดสวนสนามผู้ต้องขัง!!

ปราจีนบุรี ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูงจัดสวนสนามผู้ต้องขัง!!

วันนี้ 25 กค.62 ที่ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี นายรณรงค์ นครจินดารองผวจ.ปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีสวนสนามของผู้ต้องโครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงการสร้างเบา) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 โดยมี นายเริงศักดิ์เกตุจันทึก ผอ.ศูนย์ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานเนื่องจากกรมราชทัณฑ์ ได้มอบ
หมายให้ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เป็นพื้นที่ในโครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย(เรือนจำโครงสร้างเบา)ซึ่งในปีงบประมาณ2562 นี้ได้จัดอบรม2 รุ่น รุ่นแรกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 199 คน และรุ่นที่ 2 ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 กค.โดยคัดเลือกผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาดที่ใกล้พ้นโทษและเข้าเกณฑ์พักการลงโทษจากเรือนจำปิดต่างๆจำนวน 273 คน ตามระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 12 สัปดาห์(3 เดือน) หรือจำนวน562 ชม.ดังนี้การพัฒนาด้านร่างกาย จำนวน 168 ชม.การพัฒนาด้านจิตใจ42 ชม.การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ 144 ชม.อบรมความรู้ ด้านกฎหมาย ทักษะ การดำเนินชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการวางแผนการเงินเป็นต้น จำนวน 72ชม.การเตรียทความพร้อมครอบครัวและชุมชน 36 ชม.การดำเนินงานโครงการดังกล่าวจะสำเร็จสมบูรณ์ในวันที่20 กย.62 ทั้งนี้การพัฒนาด้านร่างกาย ฝึกระเบียบต่างๆดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1กค.62โดยครูฝึกจากทหารกองร้อยลาดตระเวนที่ 2 ปราจีนบุรี ร่วมกับครูฝึกทัณฑสถานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสบผลสำเร็จตาวัตถุประสงค์ จึงได้จัดพิธีสวนสนามของผู้ต้องขังโครงการอบรมหลักสูตรเตรียมึความพร้อมก่อนปล่อย(เรือนจำโครงสร้างเบา)รุ่นที่ 2/2562 ครั้งนี้จำนวน 273 คน จำนวน3 กองร้อย ผู้ต้องขังชายรายหนึ่งกล่าวว่าในวันนี้รู้สึกภูมิใจมากและดีใจที่จะได้รับอิสระภาพจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฏหมายอีกเด็ดขาด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนายก อบจ.และนายอำเภอเมืองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี…