โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนอนุเคราะห์เครื่องปรับอากาศจำนวน 5 เครื่อง

ัึีโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนอนุเคราะห์เครื่องปรับอากาศจำนวน 5 เครื่อง

////////////////////////////////
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ นายด่านศุลกากรเชียงแสน พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน สภ.เชียงแสน สภ.บ้านแซว เจ้าท่าเชียงแสน ตำรวจน้ำเชียงแสน ศปปข. ตชด.327 ทพ.3103
และคุณตฤณ นิลประเสริฐ ที่ได้ร่วมกันอนุเคราะห์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อกรี จำนวน 5 เครื่อง สำหรับติดตั้งในห้องโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ต.บ้านแชว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นจำนวนเงินรวม 125,000 บาท ไว้ ณ โอกาสนี้

//////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบม่สายนิวส์ออนไลน์ //////////// รายงาน /////////////