ปราจีนบุรี พล.อ.ธิติชัยเทียนทอง ตรวจเยียมในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ. ศูนย์ราชการจจังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี พล.อ.ธิติชัยเทียนทอง ตรวจเยียมในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ. ศูนย์ราชการจจังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อ 14 ม.ค.64 เวลา14.00
นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ผอ.รมน.จังหวัด ปราจีนบุรี. ,พล.ต.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ ผบ.มทบ.12 ,นายรณรงค์
นครจินดา รอง ผวจ.ปราจีนบุรี.
นายบัญชา เชาวรินทร์ รอง ผวจ.ปราจีนบุรีพล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง ผบก.ภ.จว.
ปราจีนบุรี,พ.อ.สุรวิชญ์
แดงจันทร์ รอง ผอ.รมน.
จังหวัด ปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ธิติชัย เทียนทอง
รอง เสธ.ทหาร (๑) หัวหน้าคณะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) และคณะ
ในการติดตามการปฏิบัติของ นขต.ศปม.

และส่วนที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ทั้งนี้ คณะฯ ได้มีการเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้ว่าราชการ ก่อนที่จะเข้าห้องประชุม (ห้องประชุม 403 ทวารวดี) เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดปราจีนบุรี

หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองฯ บริเวณหน้าตลาดประชารัฐโคกไม้ลาย ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี พร้อมทั้ง คณะฯได้มีการมอบของอุปโภคและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการตั้งจุดตรวจคัดกรอง ฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี