ปราจีนบุรี จัดการแข่งขัน Street food สร้างอาชีพ(Season 2)

ปราจีนบุรี…..อาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.) ปราจีนบุรี จัดการแข่งขัน Street food สร้างอาชีพ(Season 2) เวลา 09.00 น.วันที่ 25 พฤษจิกายน 2565

ที่วัดทัพช้าง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี นาย สุชาติ โชติรัตน์ สจ.ปราจีนบุรี เป็นประธาน เปิดการแข่งขันประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ,(Season 2)โดยมีนาย นัฐพล เดชสุภา นายก อบต.ประจันตคาม กล่าวรายงานถึงการดำเนินงานครั้งนี้ สำนักงานคุมประพฤติ มีภารกิจในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดใน
ชุมชน โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี และภาคีเครือข่ายเข้า
มาร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง มีความสามัคคี และเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างการยอมรับ และการให้
โอกาสผู้กระทำผิด ในการเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจการคืนคนดีสู่สังคม
ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งต้อง
ช่วยเหลือผู้หลงผิดที่เป็นบุตรหลานของบุคคลในชุมชน ให้ได้รับความมั่นใจ
ต่อตนเอง ที่ชุมชนและสังคม เกิดความเข้าใจ และให้การยอมรับ

ซึ่งเป็นส่วน
สำคัญในบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติที่สมบูรณ์แบบ ในการดำเนินการ
ตามกรอบภารกิจเพื่อการคืนคนดีสู่สังคมอย่างแท้จริง ผลการแข่งขันปรากฎว่า ชนะที่1ได้แก่ข้าวผัดน้ำพริกปลาร้าสมุนไพร ที่2 แกงเนื้อกล้วยน้ำหว้า ที่ 3 สเต็กสันคอหมูห่อเบคอน ที่ 4 ลาบทอดสมุนไพร สำหรับเป็นผู้ที่ถูกพนักงานคุมประพฤติ ซึ่งขณะนี้ได้ทำงานที่ร้านอาหาร ในจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ที่ชนะที่ 1 จะส่งให้ไปแข่งขันในระดับภาค ในนามของจังหวัดปราจีนบุรี ที่สนามแข่งขันจังหวัดชลบุรีในเดือนธันวาคม และผู้ที่ชนะระดับภาคจะได้ไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป

///ทีมข่าว ไทเกอร์นิว ปราจีนบุรี ////