แม่สายจัดแถลงข่าว “งานมหัศจรรย์10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 8”

แม่สายจัดแถลงข่าว “งานมหัศจรรย์10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 8”

/////////////////////////////////////////////////////////
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 แม่สายจัดงานแถลงข่าว“การจัดงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 8” ซึ่งมีพิธีกร สื่อมวลชน ในการแถลงข่าวในครั้งนี้,โดยมี นายศุภสันส์ ภูมิไชยา ปลัดอำเภอแม่สาย (ผู้แทนนายอำเภอแม่สาย) เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วยนายกฤศ โพธสุธน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงรายนางสาวโชติรส ทัดไธสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัฒนกูลกรุ๊ปจำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล ผู้ดำเนินรายการ,
ซึ่งในงานแถลงข่าวในครั้งนี้จะกล่าวถึงนโยบายและทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกระตุ้นเศรษฐกิจอำเภอแม่สาย วัตถุประสงค์หลักของงาน และ กิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในงาน มหัศจรร 10 ชาติพันธุ์ในครั้งนี้ เช่น

การแสดงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในรูปแบบต่างๆ การจัดแสดงหมู่บ้านจำลองของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ และ มีการขายของโอทอปจากลุ่มชาติพันธุ์ที่จะนำมาขายในงานนี้อีกด้วย ซึ่งงานมหัศจรรย์ 10 ชำติพันธุ์แม่สาย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 6 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ในเวลา 10.00 น. – 22.00 น. เป็นต้นไป, ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคำมีเลียและน้ำมันพืชอื่นๆ, จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมชม งานมหัศจรรย์ 10 ชำติพันธุ์ อำเภอแม่สาย ในครั้งนี้อย่างอลังการ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
ณัฐชนน มงคลดี นักศึกษาราชภัฏเชียงราย สาขานิเทศศาสตร์(ดิจิทัลมัลติมีเดีย) ///รายงาน///