ร้อยเอ็ด… พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

ร้อยเอ็ด…
พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 (Opportunity Learming)

*นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด พร้อมนายเลิศบุศย์ กองทอง นายนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายทวี จงประเสริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งสามท่าน และนายบรรจงโฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดแถลงข่าวชูความพร้อม ไฮไลท์ยิ่งใหญ่ เป็นเจ้าภาพจัดงาน มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 (Opportuning Learming)ในวันที่ 7-10 ส.ค.นี้
**นายบรรจง โฆษิจีรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวถึงการจัดงานถือเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรมการส่งเสริมท้องถิ่น ซึ้งมีแนวทางและกลยุทธ์ที่ตรงกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 4 ปี ต้องพัฒนาทั้งครูและเด็กอย่างมีคุณภาพ คุณธรรมเตรียมความพร้อมการเรียนสู่อนาคต เสริมพัฒนาการร่างกายจิตใจ สังคม อารมณ์ตามแผนฯ2560-2564
***นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด.กล่าวถึงภาพรวมงานครั้งนี้ว่า ชาวร้อยเอ็ดเราทุกคนพร้อม และ มีความยินดีต้อนรับแขกทุกท่านโดยทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวางแผนทั้งด้าน คมนาคม เดินทาง โรงแรมที่พัก สถานที่จัดงาน ร้านอาหารพร้อมทุกด้านที่จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะเดินทางมาร่วมงานในวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 นี้
****ในโอกาสนี้ผวจ.รองฯผวจ.ร้อยเอ็ดจึงขอเชิญพี่น้องชาวร้อยเอ็ด ทุกภาคส่วนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองจากทั่วภูมิภาคของประเทศไทยที่จะมาร่วมงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

ดำเนิน พรมไชยา/ถ่ายภาพ-รายงาน