อบต.รวมไทยพัฒนา รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าปี 2564 ฉีดวัคซีน แมว สุนัข บ้านทหารผ่านศึก

อบต.รวมไทยพัฒนา
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าปี 2564 ฉีดวัคซีน แมว สุนัข บ้านทหารผ่านศึก

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนามอบหมายให้
นายนนทพันธ์ องการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองสาสุของค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
และมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอพบพระ อสม.หมู่บ้านทหารผ่านศึก
ร่วมกัน ฉีดวัคซีน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าปี 2564 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา

นายนนทพันธ์ องการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กล่าวว่าตนเองได้รับมอบหมาย จาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เพื่อออกมาฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าปี 2564

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
ร่วมกับ กองสาสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอพบพระ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลรวมไทยพัฒนา เขตบริการ ตำบลรวมไทยพัฒนา อสม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยง อย่างถูกต้อง เพื่อให้สุนัขที่มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตรับผิดชอบ ที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไปได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โดยวันนี้ออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนบ้านทหารผ่านศึกหมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตาก
และจะ ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและรณรงค์ โรคพิษสุนัขบ้าให้ครบทุกหมู่บ้านในตำบลรวมไทยพัฒนา

ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน