เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิต ที่ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน

เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิต ที่ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน

(17 พ.ย. 63) ที่อาคารรสสุคนธ์ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีกำลังพลของชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน กำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านท่าเลื่อน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทยเข้าน รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามแผนกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการเสียสละบริจาคโลหิตให้กับผู้ต้องการโลหิต โดยนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ประสบอุบัติเหตุที่ต้องการโลหิต ทั้งนี้หากประชาชนไม่สามารถเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้ แต่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิต สามารถแสดงความจำนงติดต่อร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด ในวันและเวลาราชการ

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด