บุรีรัมย์ คึกคัก! จัดงานเทศกาลขาหมู ปี3 “ กินขาหมู ดูฟุตบอล นอนบุรีรัมย์” ดึงเนตไอดอล “มันแกวนมคุณธรรม” ร่วมสร้างสีสัน สร้างความรับรู้ การบริโภคขาหมูที่มีชื่อเสียงแก่ของนักท่องเที่ยว

บุรีรัมย์ งานเทศกาลขาหมูบุรีรัมย์ 2562 ปีที่ 3 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “กินขาหมู ดูฟุตบอล นอนบุรีรัมย์” ดึง เน็ตไอดอล “มันแกวนมคุณธรรม” รุ่งตะวัน ชัยหา ร่วมสร้างสีสันการทานขาหมูบุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ว่า ขาหมู ของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเมนูอาหารที่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนต้องได้รับประทาน สร้างชื่อเสียงและรายได้ พัฒนาต่อยอดขาหมูบุรีรัมย์ให้มีชื่อเสียง ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ได้ได้ลองชิมความอร่อย และสามารถซื้อเป็นของฝากให้กับญาติพี่น้องได้อีกด้วย

วันนี้ ( 25 พฤษภาคม 2562) เวลา 18.00 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ เป็นปรานเปิดงานเทศกาลขาหมู 2562 ปีที่ 3 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “กินขาหมู ดูฟุตบอล นอนบุรีรัมย์” จังหวัดบุรีรัมย์จัดโดย นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ นายบดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางสาวรัตภชา ธีระภัทรกิจ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน ณ บริเวณลานกิจกรรมบุรีรัมย์คลาสเซิล ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 วัตถุประสงค์ของการจัดงานเทศกาลขาหมู เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ว่า ขาหมู ของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเมนูอาหารที่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนต้องได้รับประทาน สร้างชื่อเสียงและรายได้ พัฒนาต่อยอดขาหมูบุรีรัมย์ให้มีชื่อเสียง ครั้งนี้มีร้านขาหมูจำนวนกว่า 40 ร้านค้าทั่วทั้งจังหวัดบุรีรัมย์มาร่วมออกบูธให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิมความอร่อย สร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่น และ

สร้างทัศนคติในการบริโภคอาหารเมนูขาหมูบุรีรัมย์ที่หลากหลาย

บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากไปเดินเที่ยวชม เลือกซื้ออาหารขอหมูบุรีรัมย์เป็นจำนวนมากซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายขาหมูมากกว่า 40 ร้านค้า มีกิจกรรมการประกวดขาหมูยอดเยี่ยมประจำปี การประกวดขาหมูฟิวชั้นยอดเยี่ยม การประกวดธิดาแห่งความอร่อยประจำปี 2562 และการชุมฟุตบอลโตโยต้าลีก 2019 ระหว่างทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ด พร้อมสนุกสนานกับศิลปินนักร้อง หนิง ปัทมา พบกับ เน็ตไอดอล มันแกวนมคุณธรรม รุ่งตะวัน ร่วมสร้างสีสันการทานขาหมูบุรีรัมย์

ทั้งนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทำรางวัล B.O.B Award ( The Best Of Buriram) ให้กับตำนานขาหมูที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 3 ร้าน ได้แก่ ร้านลักษณาขาหมู ร้านจิ้งนำขาหมู และร้านเพิ่มพูนขาหมู ได้รับเกียรติบัตรจากนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ มอบรางวัล B.O.B Award หรือ The Best Of Buriram ให้กับทั้งสามร้านดังกล่าว

รางวัล B.O.B Award (The Best Of Buriram) เป็นรางวัลที่จัดทำขึ้นโดย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ การทองเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อ มอบรางวัลให้กับ สุดยอดธุรกิจและบริการเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ และบริการที่ได้มาตรฐาน สร้างความชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และเป็นการต่อยอดให้กับผู้ประกอบและพัฒนาธุรกิจและบริการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ที่ดีขั้นและยั่งยืนต่อไป

ข่าว-ภาพ วาทิตย์ แสนธุปี ผู้สื่อข่าว จ.บุรีรัมย์