_ร่วมรณรงค์เปิดตลาดพืชผักอินทรีย์เพื่อความปลอดภัย

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
260562_ร่วมรณรงค์เปิดตลาดพืชผักอินทรีย์เพื่อความปลอดภัย
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น,
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ซึ่งมีทั้งเกษตรกรเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ได้รวมตัวกันเปิดตลาดพืชผักอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้หันมาบริโภคพืชผักที่ปลอดสารเคมีเป็นตัวก่อมะเร็งให้กับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

โดยนายวิสูตร เจริญเมืองมูล เกษตรอำเภอแม่อายได้มาทำพิธีเปิดแทนนายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนางสาวกาญจนา บุญมา แกนนำเยาวชนและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมส่งเสริมเยาวชนเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ ได้รวมตัวกันเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นในการผลิตพืชผักอินทรีย์ไว้บริโภคเองและที่เหลือสามารถนำมาจำหน่ายได้อีกสร้างรายได้ลดรายจ่ายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เริ่มที่ตัวเองก่อนทำที่บ้านแล้วเข้ารณรงค์สอนชาวบ้าน เยาวชนให้ใช้เวลาว่างกับพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยเลิกจากสารเคมีสิ้นเชิงกลับมาใช้สารอินทรีย์เต็มรูปแบบ และยังเป็นตลาดก้อมที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวชาวบ้านได้อีกด้วย และยังมีการปลุกจิตสำนึกทั้งเกษตรกรและเยาวชนให้สร้างความปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและเพื่อนบ้านร่วมใจกันผลิตพืชผักอินทรีย์ มีการสาธิตพืชผักในครัวเรือนและเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงสุกรหรือหมูหลุ่มที่ทางโครงการใจรักได้เข้ามาส่งเสริม ที่ใช้รูปแบบการผลิตเพื่อจำหน่ายขายหมูและขายปุ๋ยขี้หมูเพื่อส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ นายสุชาติ ทิพย์เนตร อาจารย์เกษียนที่ได้มาส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุมที่บ้านและส่งเสริมให้เกษตรกรนำเอาปุ๋ยจากหมูหลุมไปใช้กับพืชผัก และมีมีทหารจากกองกำลังผาเมืองได้เข้ามาร่วมในการช่วยเป็นวิทยากรให้นอกเหนือจากทางเกษตรอำเภอแล้ว ซึ่งนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเข้ามาหาซื้อพืชผักอินทรีย์ได้ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่บ้านห้วยปู หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ติดกับถนน1089