พังงา/วัดบางเสียด พังงา จัดพิธีสวดภาณยักษ์ เสริมชะตาราศี ถวายผ้าไตร บริจาคโลงศพ รับปีใหม่ พระอาจารย์ เกจิดัง สายใต้ร่วมงาน ประชาชนแห่ร่วมพิธีแน่นวัด

พังงา/วัดบางเสียด พังงา จัดพิธีสวดภาณยักษ์ เสริมชะตาราศี ถวายผ้าไตร บริจาคโลงศพ รับปีใหม่ พระอาจารย์ เกจิดัง สายใต้ร่วมงาน ประชาชนแห่ร่วมพิธีแน่นวัด

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ทางวัดบางเสียด ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา จัดพิธีสวดภาณยักษ์ เป็นบทสวดโบราณที่คนไทยบางกลุ่มนิยมสวดและนิยมเข้าฟังการสวด เนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต ตามความเชื่อ โดยในพิธีดังกล่าว มี พระใบฎีกาปิยะ หรือ เจ้ายะ เจ้าอาวาสวัดบางเสียด และพระนักเทศชื่อดังของภาคใต้ เป็นเจ้าพิธี และเกจิอาจารย์สายใต้ ทั้งพระภิกษุ อาจารย์ ฆราวาส เข้าร่วมพิธี หลังเสร็จพิธีปรชาขนแห่ดูเลขหางประทัด และเลขที่เกจิเขียนใส่ไว้ในภาณ อาทิเช่น 947, 675, 853, 89, 63, 30 เป็นต้น
สำหรับการสวดภาณยักษ์ เป็นพิธีที่ความเชื่อกันว่า เป็นพิธีที่สามารถขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และปกป้องคุ้มครองผู้สวดและผู้สดับให้อยู่สุขสวัสดี เนื้อความที่นำมาสวดนั้นมาจาก อาฏานาฏิยสูตร ซึ่งมีเนื้อหาว่า ด้วยรักษาในอาฏานาฏานคร บรรยายถึงเหตุการณ์การณ์เข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของท้าวจาตุมหาราชทั้ง 4 ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา และผู้ดูแลปกครองยักษ์ คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ และนาค

แม้ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าการสวดภาณยักษ์ในประเทศไทย มีขึ้นครั้งแรกเมื่อใด แต่ก็เชื่อว่ามีมานานหลายร้อยปี โดยได้รับอิทธิพลจากพระสงฆ์สายเถรวาท เริ่มแรกอาจเป็นการสวดเพื่ออำนวยชัยแก่พระเจ้าแผ่นดินประจำปี ในปัจจุบันการสวดแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ การสวดในพิธีหลวงที่สำคัญๆ มักจะสวดในช่วงเทศกาลตรุษต่างๆ โดยเชื่อว่าเป็นการสวดเพื่อป้องกันอันตรายให้ประชาชน และการสวดในพิธีราษฎร์ที่ประชาชนนิยมจัดกันเองตามวัดต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล