จันทบุรี จัดโครงการ “มหาทาน” ครั้งยิ่งใหญ่ ไถ่ชีวิตโค กระบือ ปล่อยปลา ถวายเป็นราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากอาการประชวร

จันทบุรี จัดโครงการ “มหาทาน” ครั้งยิ่งใหญ่ ไถ่ชีวิตโค กระบือ ปล่อยปลา ถวายเป็นราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากอาการประชวร

วันนี้ (25 ธ.ค.) ที่สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย อ.เมือง จ.จันทบุรี นายมนต์สิทธ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “มหาทานครั้งยิ่งใหญ่” ไถ่ชีวิตโค กระบือ ปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากอาการประชวรโดยเร็ว โดยมีนางวันเพ็ญ มณีเวศย์วโรดม ประธานชมรมกัลยาณมิตร จ.จันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และเยาวชนร่วมในพิธี
สำหรับการจัดโครงการมหาทานครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อถวายเป็นราชกุศล และสนองโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และเปิดโอกาสให้ชาวจันทบุรี ได้สร้างมหาทานบารมีด้วยการไถ่ชีวิตโค

กระบือ และปล่อยปลาให้พ้นจากความตาย
ทั้งนี้ โคที่ผู้มีจิตศรัทธามอบให้ ทางคณะกรรมการจะนำเข้าโครงการธนาคารโค และกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เพื่อจัดสรรมอบให้แก่เกษตรกร ที่แสดงเจตจำนงนำไปขยายพันธุ์ตามความประสงค์ของผู้ให้ คือ ไม่นำไปฆ่า และไม่นำไปขาย โดยมีโคที่ได้ไถ่ชีวิตในครั้งนี้ทั้งหมด 26 ตัว

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก