ชุมพร//รอง ผู้ว่าฯชุมพร ประชุมระดมกำลังช่วยเหลือลูกเหลือหลวงสุโขทัย

ชุมพร//รอง ผู้ว่าฯชุมพร ประชุมระดมกำลังช่วยเหลือลูกเหลือหลวงสุโขทัย

รายงาน : ภุชงค์ ทองมี

วันที่ 24 ธันวาคม
2565 เวลา 10.30 น. นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมศูนย์บัญชาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง ที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมี นายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว ทหาร ร.25 พัน 1 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พื้นที่ติดชายทะเล ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน ตำบลสะพลี บุคลากรทางการแพทย์ เครือข่ายประมงพื้นบ้าน และอาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 120 ปี อำเภอปะทิว

ทั้งนี้ผลการประชุมได้แบ่งพื้นที่สำรวจตามตำบลพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ซึ่งแบ่งเป็นการสำรวจทางทะเล จำนวน 4 ชุด โดยมี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหัวหน้าชุดผู้รับผิดชอบ และเดินสำรวจทางเท้า จำนวน 4 ชุด โดยมีกำนัน เป็นหัวหน้าชุดรับผิดชอบ ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือประมงชายฝั่ง ช่วยสอดส่องตรวจตราทางทะเลริมชายฝั่ง และได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกพื้นที่สำรวจบริเวณชายฝั่งที่คลื่นจะพัดพาสิ่งของต่างๆ เข้ามาเป็นประจำตามฤดูกาล ซึ่งจากการคาดการณ์ทางอุทกศาสตร์คาดว่าในวันนี้และพรุ่งนี้กระแสน้ำจะเริ่มพัดเข้าฝั่งมากขึ้น มีความน่าจะเป็นสูงที่อาจจะพบผู้ประสบภัย

โดยเฉพาะพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งของอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สำหรับการสำรวจบนเกาะไข่-เกาะจระเข้ หน่วยกู้ชีพกู้ภัยปะทิว จะลงสำรวจในวันนี้(24 ธันวาคม 2565) เวลา 16.00 น.

ทั้งนี้นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ฝากความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย หากมีภารกิจขอกำลังสนับสนุนขอให้ประสานผ่านนายอำเภอ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชุมพร ต่อไป หลังเสร็จสิ้นการประชุม นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว ปลัดอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลชุมโค กำนันตำบลชุมโค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลชุมโค และกำลังพลทหาร ได้ลงพื้นที่บริเวณแหลมแท่น เพื่อสำรวจเส้นทางเดินเท้าค้นหาผู้ประสบภัย