สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ พ่งไล้เกาะ 6 (หน่วยกู้ภัยหลักเกาะ) จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม

สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ พ่งไล้เกาะ 6 (หน่วยกู้ภัยหลักเกาะ) จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม

(14-12-65) ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม อ.เมืองตราด นายพงศ์นริศร์ กิจจานนท์ เลขานุการและผู้จัดการสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยหลักเกาะพร้อมคณะผู้ใจบุญ ร่วมนำอาหารกลางวัน เป็นข้าวเหนียวไก่ทอด ลาบ ไอศรีม ขนมจัดเลี้ยงให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่มที่มีจำนวน76 คน ได้รับประทานกัน โดยมี พ.ต.ท.ทองสุข สระแก้ว ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่มพร้อมด้วยคณะครูร่วมให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังมอบลูกฟุตบอล พร้อมทุนการศึกษาเด็ก จำนวน 2 ทุนทุนละ 5,000 บาทให้กับนักเรียนอีกด้วย
นายพงศ์นริศร์ กิจจานนท์ เลขานุการและผู้จัดการสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์กล่าวว่าวันนี้ทางสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์พร้อมคณะผู้ใจบุญจัดนำอาหารกลางวันเลี้ยงให้กับนักเรียนเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆเหล่านี้

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีโอกาสในด้านต่างๆ เทียบเท่ากับเด็กที่ศึกษาในตัวเมืองตราด นอกจากนี้ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเยาวชนในวัยเรียน ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี เพื่อเติบโตไปเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

ภาพ /ข่าว พงศ์นริศร์ กิจจานนท์ ผู้สื่อข่าว จ.ตราด