โครงการบริจาค วีลแชร์ จส 100 มอบ วีสแชร์ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังา

โครงการบริจาค วีลแชร์ จส 100 มอบ วีสแชร์ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายวิรัตน์ เพาะปลูก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสอ.ท้ายเหมือง รับมอบวีลแชร์ จำนวน 30 คัน จาก คุณรัชนู กูลกิจ

ตัวแทนโครงการบริจาควีลแชร์ จส.100 ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จะดำเนินการส่งมอบต่อให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเมือง เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุติดเตียงได้ใช้ประโยชน์ต่อไป