ศรีสะเกษ !! นายอำเภอศิลาลาดขอเชิญชวนร่วมเฉลิมฉลอง 25 ปี “สู่ขวัญบ้านบายศรีเมือง รุ่งเรือง 240 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”

ศรีสะเกษ !! นายอำเภอศิลาลาดขอเชิญชวนร่วมเฉลิมฉลอง 25 ปี “สู่ขวัญบ้านบายศรีเมือง รุ่งเรือง 240 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่สวนพุทธศิลาลาดมงคล ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ นายกองโท ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด ได้เป็นประธานจัดแถลงข่าวเฉลิมฉลอง 25 ปี “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 240 ปี จังหวัดศรีสะเกษ” ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ที่สวนพุทธศิลาลาดมงคล โดยมีกำหนดการ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เวลา 09.00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 10.00 น. พิธีเปิดงานฟ้อนรำเฉลิมฉลลอง 25 ปี อำเภอศิลาลาด เวลา 14.00 น. การแข่งขันกีฬาสามัคคีศิลาลาด ฟุดบอลหรรษา(หญิงแข่งชาย) /กีฬาพื้นบ้าน เช่น เดินเขย่ง วิ่งกระสอบ ตีป้งๆอา เวลา15.00 น. การแข่งขันตึคลีไฟ ตีคลีไกล และเวลา 20.00 น.

ชมการแสดงคนตรี(หมอลำ)และการแสดง ๔ ตำบล ส่วนในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น เป็นการทำบุญแต่งชุดไทยใส่บาครข้าวเหนียว ณ ลำน้ำเสียว (หลังที่ว่ากาอำเภอศิลาลาด) จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้าและประชนชนชาวอำเภอศิลาลาด ร่วมเฉลิมฉลอง 25 ปี “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 240 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ที่สวนพุทธศิลาลาดมงคล ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ในครั้งนี้ด้วย

************
ข่าว … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ
ภาพ … ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ