นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส คนใหม่ ประชุม ครั้งแรก ปี 2565 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนช่วยเหลือคนจน ตามภารกิจเหล่ากาชาด ให้ทันท่วงที่

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส คนใหม่ ประชุม ครั้งแรก ปี 2565 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนช่วยเหลือคนจน ตามภารกิจเหล่ากาชาด ให้ทันท่วงที่

วันที่ 22 ม.ค.65 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส, นางนัยนา ฤทธิภักดี,ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ คณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส,นางจุรินทร์ จริตงาม,นางโศภิษฎ์ นวลน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นเลขานุการ นางจิราพร ปูรียา นายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง

และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำเหล่ากาชาดฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2565

ในการประชุมครั้งนี้ มีการสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 พร้อมมอบนโยบายในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่างๆตามภารกิจได้ทันท่วงที่ เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยประชาชนต่อไป