เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนทั้งภัยแล้งและภัยน้ำท่วม

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนทั้งภัยแล้งและภัยน้ำท่วม

24 กรกฏาคม 2562
พ.อ.จิรายุ จิตธรรม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค3 กองทัพไทย เรียกตรวจสภาพความพร้อม กำลังพลและเครื่องยนต์ทั้งหนักและเบาประกอบด้วย กำลังพล และยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง และภัยน้ำท่วม ประจำปี 2562 พร้อมปล่อยขบวนยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารสุงสุด และ ผู้บัญชาการทหารพัฒนาจัดตรวจความพร้อม ลานหน้า กองบัญชาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในทุกๆปีที่ผ่านมานั้นทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ทั้งกำลังพลและเครื่องจักรยนต์ ได้ทำหน้าที่ของภาครัฐที่ได้เข้าทำการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งภัยแล้ง ได้นำเอารถบรรทุกน้ำสะอาดเข้าให้การช่วยเหลือ จัดบริการขุดลอกหน้าฝาย อ่างเก็บน้ำในพื้นที่หลายพื้นที่ ในจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้น แล้วให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้ามาทำการแก้ไขต่อไป ในช่วงหน้าฝนนั้นได้จัดเวรยามเพื่อเฝ้าฟังและรับรายงานจากพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถนการณ์น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม โดยจัดกำลังพลเฝ้าระวังและเข้าให้การช่วยเหลือใน 24 ชั่วโมง ทั้งกำลังพลและเครื่องมือหนัก ในปีนี้ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ได้เตรียมการณ์พร้อม ประชาชนที่เดือดร้อนสามารถแจ้งขอความร่วมมือในการที่ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 จะเข้าให้การช่วยเหลือได้ตลอด24 ชั่วโมง