ชลประทานเชียงใหม่เร่งปล่อยน้ำดิบช่วยเหลือผลิตประปา หลังส่งบำรุงน้ำแม่แตง ปิดซ่อมทำให้คลองแม่แตงน้ำแห้ง ทำให้ประปาขาดแคลนน้ำผลิตทำให้ต้องเร่ง

ชลประทานเชียงใหม่เร่งปล่อยน้ำดิบช่วยเหลือผลิตประปา หลังส่งบำรุงน้ำแม่แตง ปิดซ่อมทำให้คลองแม่แตงน้ำแห้ง ทำให้ประปาขาดแคลนน้ำผลิตทำให้ต้องเร่ง
เปิดเร่งสำรองน้ำอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงหลังสนาม 700ปีลงช่วยเหลือ 8 หมื่นลบ.ม.

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่วาว่าขณะนี้ทางชลประทานเชียงใหม่ ได้เปิดน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง ด้านหลังสนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือการประปาภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ สาขาอุโมงค์ เพื่อใช้น้ำดิบผลิตน้ำประปา หลังจากคลองชลประทานแม่แตง ได้ปิดทำการซ่อมคลอง ทำให้ขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตประปาเพ่อลดผลกระทบต่อประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่และใกล้เคียงต่อการใช้น้ำ จึงเปิดน้ำดิบจากแหล่งสำรองน้ำลงคลองชลประทานแม่แตงจำนวน 8 หมื่นลบ.ม.เป้นระยะเวลา 3-4 วัน ก่อนคลองชลประทานแม่แตงจะกลับมาส่งน้ำตามปกติ

อย่างไรก็ตามเพื่อลดผลกระทบของประชาชนที่มีรอบเวรการใช้น้ำ ของคลองชลประทานแม่แตงมีน้ำบางส่วนได้ใช้นอกเหนือจากการนำไปผลิตประปา ร่วมไปถึงน้ำดังกล่าวมีการนำไปใช้เพื่อสร้างความชุ่มชื่นเพื่อลอผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่นละอองPM2.5 และPm10 ที่กำลังเป้นผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงมีปริมาณน้ำกักเก็บจำนวน
1,200,000 ลบ.ม. ซึ่งเกิดความจุ 1 แสนลบ.ม. น้ำที่ปล่อยลงไปช่วยการผลิตประปาครั้งนี้ น้ำในอ่างอังเต็มความจุ เป็้นแหล่งสำรองน้ำให้กับส่วนราชการ 13 แห่ง และการใช้น้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื่นแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอีกด้วย.

 

ทรงวุฒิ ทับทอง
cr. ศิระ วีรตันตยาภรณ์