แม่ฮ่องสอนเปลี่ยนนวัตถกรรมแปลงใบไม้แห้งให้เป็นเงิน

แม่ฮ่องสอนเปลี่ยนนวัตถกรรมแปลงใบไม้แห้งให้เป็นเงิน

ทุกๆปีเมื่อย่างเข้าฤดูแล้งหรือฤดูใบไม้ร่วงทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดภาคเหนือ ประสพกับปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณอย่างมหาศาลเพื่อนำมารณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งชื่อ We Eco Token ได้เข้าร่วมโครงการ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 โดยบริการรับซื้อใบไม้แห้งจากประชาชนและส่วนราชการใน กก.ละ 2 บาท เพื่อนำมาแปรสภาพเป็นถ่านและจานสำหรับใส่ผลไม้ฯและอื่นๆและนำออกจำหน่ายให้แก่ส่วนราชการ

และผู้ที่สนใจในราคาย่อมเยาจากผลิตภัณฑ์ที่แปรงสภาพจากใบไม้แห้งให้เป็นเงิน เพื่อช่วยแก้ไขลดปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อีกระดับหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หากยังมีสถานศึกษา หรือประชาชน หน่วยงานใดที่จะเข้าร่วมโครงการกับบริษัท We Eco Token โดยรับซื้อใบไม้แห้งในราคา กก.ละ 2 บาท เพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน.

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / ทิมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน