ปราจีนบุรีนายอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวัน ปิยมหาราช วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

ปราจีนบุรีนายอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวัน ปิยมหาราช วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

เวลา 09.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้างเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนชิตใจชื่น อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านสร้าง ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้าราชการทุกสังกัด ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาบ้านสร้าง และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี กว่า 300 คน และหลังจากนั้นในอำเภอบ้านสร้าง ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนในพื้นฐานจำนวน 19 โรงเรียนจำนวน 30 ทุนทุนละ 1,000 บาท

/////ข่าวอลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี