นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ เวลา 06.30 น. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
เวลา 06.30 น. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ วัดหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เวลา 09.00 น. เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย
เวลา 10.00 น. เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำนำ้ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมลำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลำห้วยม่วงสร้อย บ้านม่วงสร้อย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เวลา 11.00 น. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2562 ของชุมชนบ้านห้วยปู หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สนามกีฬาบ้านห้วยปู