ศธ.ประกาศเลื่อนเปิดเทอมอีก เป็น 14 มิ.ย. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฉีดวัคซีนก่อน

ศธ.ประกาศเลื่อนเปิดเทอมอีก เป็น 14 มิ.ย. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฉีดวัคซีนก่อน
. (18 พ.ค.) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เสนอ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เพราะสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ ทั่วประเทศ มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ศธ. มีความห่วงใยความปลอดภัยทางสุขภาพของผู้เรียนและผู้สอนในสถานศึกษาต่าง ๆ จึงได้ประกาศให้ โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1
.
จากเดิม ที่มีการขยับจาก วันที่ 17 พ.ค. เป็นวันที่ 1 มิ.ย.นั้น แต่เพื่อความปลอดภัยและระวังป้องกันนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ กระทรวงศึกษาธิการ ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ ดังนั้น ตนและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ประชุมหารือร่วมกัน จึงมีข้อสรุป ให้ปรับเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 อีกครั้ง จากเดิมวันที่ 1 มิ.ย. เป็นวันที่ 14 มิ.ย. เพื่อให้มีระยะเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และรองรับการย้ายสถานศึกษาของผู้เรียน
.
โดย ยกเว้น โรงเรียนและสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม หากมีโรงเรียน หรือ สถานศึกษาใดในพื้นที่ดังกล่าว ประสงค์จะดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 มิ.ย ก่อน ให้โรงเรียน หรือ สถานศึกษาแห่งนั้น ดำเนินการประเมินความพร้อม ตามระบบ Thai Stop COVID Plus และต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่ออนุญาตให้ โรงเรียน หรือ สถานศึกษาแห่งนั้น สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ก่อนวันที่ 14 มิ.ย. ทั้งนี้ ได้เร่งรัดการขอเข้ารับการฉีดวัคซีนของครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นลำดับแรก