รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เปิดค่ายจุฬา – สาเกตนคร ครั้งที่ 21 เพื่อถ่ายทอดความรู้ และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เปิดค่ายจุฬา – สาเกตนคร ครั้งที่ 21 เพื่อถ่ายทอดความรู้ และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ ข่าว

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดค่ายจุฬา – สาเกตนคร ครั้งที่ 21 ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนสตรีศึกษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ชมรมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดร้อยเอ็ด นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม

ด้วยกลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้ฝ่ายวิชาการ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดโครงการค่ายจุฬา – สาเกตนคร ครั้ง 21 ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการ การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

และการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้กับนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วจังหวัดร้อยเอ็ด ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ได้เตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งทางด้านความรู้ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นต้น

ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณ กลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างมาก ที่รุ่นพี่จะได้ออกมาแนะแนวโดยตรงให้กับรุ่นน้อง ในการเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยจะทำให้นักเรียนรู้ตัวเองว่าชอบคณะและสาขาอะไร รวมถึงการรู้ทิศทางที่จะเตรียมตัวอย่างไรในการวางแผนที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542/ ข่าว