ผู้ว่าฯ ลำพูน ประกอบพิธียกช่อฟ้า ยกฉัตรหอพระไตรปิฎก เพื่อเป็นศาสนสถานประกอบศาสนกิจของคณะสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน

ผู้ว่าฯ ลำพูน ประกอบพิธียกช่อฟ้า ยกฉัตรหอพระไตรปิฎก เพื่อเป็นศาสนสถานประกอบศาสนกิจของคณะสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน

วันนี้ 21 มกราคม 66 เวลา 10.09 น. ที่วัดวังไฮ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระศรีธรรมโสภณ บุญโชติ ฉายา ปุญฺญโชติ วิทยฐานะ ป.ธ.๙, พธ.ม. รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธียกช่อฟ้า พิธียกฉัตรหอพระไตรปิฎก พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ ประกอบพิธี โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้สสำนักงานจังหวัดลำพูน นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเมืองลำพูน นางสาวสิริมาพร รัตนภูมิสิริ นายกเทศบาลตำบลเวียงยอง นายสมศักดิ์ รัตนภูมิสิริ ประธานจัดงาน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะเจ้าภาพ และพุทธศาสนิกชน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ประธานฝ่ายสงฆ์ ประธานในพิธี และคณะเจ้าภาพ เจิมช่อฟ้า เจิมฉัตรหอพระไตรปิฎก ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ แล้วประกอบพิธียกฉัตร ยกช่อฟ้า ฉัตรหอพระไตรปิฎก เสร็จแล้ว ผู้ร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร แล้วกราบลาพระรัตนตรัย เป็นอันเสร็จพิธี

วัดศรีบุญชู-วังไฮ ตั้งอยู่เลขที่ 148 บ้านวังไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สังกัดมหานิกาย ที่ดินวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 52 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ ปูชนีย์วัตถุมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยอิฐถือปูน และเจดีย์ วัดศรีบุญชู สร้างเมื่อ พ.ศ. 2419 โดยมีพ่อเฒ่าหนานนวล พ่อเฒ่าป้อและพ่อเฒ่าหนานติ๊บ เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างวัดและด้นิมนต์ครูบาเตชะจากวัดบ้านแป้นมาเป็นเจ้าอาวาสวัด พระครูศรีวิราชญาณมงคล ได้ตั้งชื่อว่า วัดศรีบุญชู ชาวบ้านเรียกว่า วัดวังไฮ ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 เส้นทางเข้าสู่แหล่ง จากตัวจังหวัดลำพูน บริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ใชช้ทางหลวงหมายเลข 106 (ถนนลำพูน-ป่าซาง) ไปทางใต้หรือไปทาง สภ.เมืองลำพูน ไปตามถนนประมาณ 7 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยที่มุ่งหน้าเทศบาลตำบลต้นธง (ซอยอยู่ตรงข้ามวัดสันต้นธง) ไปตามทางประมาณ 600 เมตร พบสามแยก ให้เลี้ยวขวาใช้ถนนสนามกีฬา ไปตามทางประมาณ 500 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบท ลพ.004 ไปตามทาง (สะพานข้ามแม่น้ำกวง) ประมาณ 180 เมตร พบสามแยกให้เลี้ยวซ้าย ไปอีกประมาณ 20 เมตร พบสามแยกให้เลี้ยวขวา ไปตามทางอีก 1.2 กิโลเมตร จะพบแหล่งโบราณคดีอยู่ทางขวามือ ลึกเข้าไปจากถนนประมาณ 200 เมตร

กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน