ร้อยเอ็ด/… คณะผู้บริหารจาก PTT OR และผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันในจังหวัดร้อยเอ็ด บริจาคเตียงไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง มูลค่ารวม 160,000 บาท และเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยตามโครงการ “แยกแลกยิ้ม”

ร้อยเอ็ด/…
คณะผู้บริหารจาก PTT OR และผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันในจังหวัดร้อยเอ็ด บริจาคเตียงไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง มูลค่ารวม 160,000 บาท และเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยตามโครงการ “แยกแลกยิ้ม”

เวลา 09.00 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายแพทย์ธนากร จิรชวาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและรับมอบเตียงไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง

มูลค่ารวม 160,000 บาท และเงิน 20,000 บาท จากคณะผู้บริหารจาก PTT OR และผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันในจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายจักรพงศ์ โพธินาม ตัวแทนคณะผู้บริหาร PTT OR และผู้แทนสถานีบริการน้ำมันในจังหวัด จำนวน 40 คน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยตามโครงการ “แยกแลกยิ้ม”

วิทวุฒิ บุตรกำพี้ /ข่าว-ภาพ