ราชบุรี/เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จัดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษา พร้อมถวายเทียนพรรษาให้กับวัดบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ราชบุรี/เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จัดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษา พร้อมถวายเทียนพรรษาให้กับวัดบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

โดยนายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนายวิชัย อรตัน รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา วัตถุประสงค์เพื่อสร้างคุณค่าขวัญและกำลังใจช่างทำเทียนพรรษาของคุ้มวัดและชาวบ้านชุมชน ร่วมแรงร่วมใจกันมาตบแต่งต้นเทียนและรถแห่เทียนพรรษา

ประกอบด้วยขบวนแห่เทียน ประชาชนได้ชมความงดงามของต้นเทียนจากหลายหน่วยงานและชมรม/นักเรียน/ประชาชน/ชุมชนต่างๆมาร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสืบทอดกิจกรรมทางพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ทั้งนี้นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล ได้ถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ได้มอบรางวัลให้กับผู้เข้าประกวดเทียนพรรษา ประเภทสวยงาม ประเภทสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและปลูกจิตสำนึกในด้านประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามเกิดทักษะการทำงานเป็นทีมและสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน

อมร สว่างทิพพาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน