สงขลา/สะเดา ทหารจิตอาสาบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตประชาชน

สงขลา/สะเดา ทหารจิตอาสาบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตประชาชน

วันนี้ 22 ธ.ค.66 พ.อ. ทวีพร คณะทอง ผบ.ฉก.ร.5 มอบหมายให้ร.อ.รุจจ์ เกลี้ยงช่วย ผบ.ร้อย ร.5021 ร.ท.ย่ามีน เศรษฐสุข รอง ผบ.ร้อย ร.5021 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอสะเดา เพื่อนำโลหิตที่ได้รับบริจาคไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้โลหิตในการรักษา
อีกทั้งยังเป็นการสำรองโลหิตให้กับเหล่ากาชาดเพื่อเก็บไว้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วย

จากการที่กำลังพลจิตอาสาของหน่วยทหารในพื้นที่ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตนั้น ทำให้คณะบุคลากรทางการแพทย์ และเหล่ากาชาดอำเภอสะเดามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก และได้กล่าวขอบคุณที่หน่วยทหารได้จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย
และในวันนี้ก็ยังมีหน่วยงานต่างๆในพื้นทึ่เช่น เทศบาลเมืองสะเดา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา ฝ่ายปกครองอำเภอสะเดา ประชาชน ฯลฯ ก็ต่างมาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้กว่า 200คน

ภาพ/ข่าว อ้อม มณีรัตน์