ร้อยเอ็ด/… แจ้งให้ทราบ”บุญผะเหวด”ปีนี้ 3-5 มีนาคม 2566.

ร้อยเอ็ด/…
แจ้งให้ทราบ”บุญผะเหวด”ปีนี้ 3-5 มีนาคม 2566.

เวลา 17.00 น.ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายทรงพล ใจกริม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงษ์ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายสิทธิ์ชัย อินทุประภา รองฯผอ.สำนักงาน ททท.สำนักงานขอนแก่น ร่วมแถลงช่าวประชาพันธ์การจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ปีที่ ๒๕๖๖ ที่ ลานพุทธโคดม เกาะกลางบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ นายชูศักดิ์ ราชบุรี และนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอีด หัวหนำสำนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วมงาน
นายสิทธิ์ชัย อินทุประภา รองฯผอ.สำนักงาน ททท.สำนักงานขอนแก่น สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมแถลงข่าว ประชาพันธ์การจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ปีที่ ๒๕๖๖ ที่ ลานพุทธโคดม เกาะกลางบึงพลาญชัย กล่าวว่า ปี้นี้. สำนักงาน ททท.ขอนแก่น พร้อมมอบของที่ระลึก เป็น รวงข้าวหมาน ในแพ๊คบรรจุภัณฑ์ ที่สวยงาม เนื่องในโอกาส”มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด”/๒๕๖๖ เป็น รวงข้าวหมาน ในแพ๊คบรรจุภัณฑ์ ที่สวยงาม ทุกท่านที่มาเยือน แทนคำขอบคุณ เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว
คำว่า”หมาน” ภาษาอิสาน รำ่รวย โชคดี ได้เยอะๆๆๆๆๆได้มากๆๆๆๆๆ
เรื่องย่อ เวสสันครชาดก
พระเวสสันดรเป็นพระโอรสของพระเจ้ากรุงสญชัยและพระนางผุสดีแห่งเมืองสีพีมีอุปนิสัยและพฤติกรรมที่สำคัญคือ การบริจาคทานพระราชกุมารเวสสันดรทรงบริจาคทานตั้งแต่ เกิด ครั้นพระชนมายุ ได้ ๔-๕ ชันษาทรงปลดปิ่นทองคำและเครื่องประดับเงินทองแก้วเพชรให้แก่นางสนมกำนัลทั่วทุกคนถึง ๙ ครั้งเพื่อมุ่งหวังพระโพธิญาณในภายภาคหน้า ครั้นเจริญชันษาได้ ๘ ปีก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าจะบริจาคเลือดเนื้อและดวงหทัยเพื่อมุ่งพระโพธิญาณในกาลข้างหน้าอย่างแน่วแน่
เมื่อมีพระชนมายุ ๑๖ พรรษาก็แตกฉานในศิลปวิทยา ๑๘ แขนงได้เสวยราชสมบัติและอภิเษกกับพระมัทรีตระกูลมาตุลราชวงศ์มีพระราชโอรสและพระราชธิดาคือพระชาลีกุมารและพระกัณหากุมารีพระองค์ยินดีในการให้ทาน ได้ตั้งโรงทานถึง ๖ แห่งในพระนครและเสด็จออกทอดพระเนตรการให้ทานอยู่เป็นเนืองนิจ

ครั้งหนึ่งทูตของกลิงคราษฎร์มาทูลขอช้างปัจจัยนาเคนทร์ช้างเผือกคู่บารมี ซึ่งเป็นช้างมงคลถ้าไปอยู่ที่ใด ที่นั่นฝนจะตกต้องตามฤดูกาล พระองค์ก็ทรงบริจาคให้ ชาวเมืองสีพีพากันโกรธเคืองต่างมาชุมนุมกันที่หน้าพระลานร้องทุกข์ต่อพระเจ้ากรุงสญชัยว่า พระเวสสันดรยกพระยาคชสารคู่บ้านคู่เมืองให้คนอื่นผิดราชประเพณี เกรงว่าต่อไปภายหน้าอาจยกเมืองให้คนอื่นก็ได้ขอให้เนรเทศพระเวสสันดรออกไปเสียจากเมือง พระเจ้ากรุงสญชัยมิรู้จะทำประการใดจึงต้องยอมทำตามคำเรียกร้องของประชาชน
ก่อนที่พระเวสสันดรพระนางมัทรี พระชาลี และพระกัณหาจะเดินทาง ก็ได้บริจาคสัตตสดกมหาทาน คือการให้ทานช้าง ม้า โคนม รถม้า นารี ทาส ทาสี รวม ๗ สิ่ง สิ่งละ ๗๐๐ แล้วทรงรถเทียมม้าเสด็จออกนอกเมือง ระหว่างทางมีพราหมณ์มาดักรอขอราชรถ พระเวสสันดรก็บริจาคให้แล้วทุกพระองค์ก็เสด็จโดยพระบาทเดินทางมุ่งเข้าป่าจนกระทั่งถึงสระบัวใหญ่เชิงเขาวงกตซึ่งเทวดาเนรมิตไว้แล้วผนวชเป็นฤาษีบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่นั่น
เมื่อพระเวสสันดรบำเพ็ญพรตอยู่ที่เขาวงกตชูชกได้เดินทางไปขอสองกุมารไปเป็นทาสี พระเวสสันดรก็ทรงบริจาคให้ พระอินทร์แปลงเป็นพราหมณ์ไปทูลขอพระมัทรี(ภรรยา)ก็ทรงบริจาคทานเมียให้ ซึ่งนอกจากจะทรงบริจาคทานที่แสดงถึงการเสียสละอันเป็นพฤติกรรมสำคัญในเรื่องแล้ว พระองค์ยังมีความเมตตา มีความมานะอดทนต่อความยากลำบากต่างๆ

…….
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน