สโมสรโรตารีจันทบุรีจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องใน “วันโรตารี่ มีน้ำใจ ให้ความรัก”

สโมสรโรตารีจันทบุรีจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องใน “วันโรตารี่ มีน้ำใจ ให้ความรัก”

ช่วงบ่ายวันนี้ ( 23 ก.พ.66)ที่ ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี สโมสรโรตารีจันทบูร นำโดยนางสาวธัญยธรณ์ สุริยจิรฉัตร์ นายกสโมสรพร้อมด้วยสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันโรตารีมีน้ำใจให้ความรัก
โดยในปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เชิญชวนสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกมาร่วมกันทำความสะอาดสถานที่สำคัญของจังหวัด ซึ่งศาลหลักเมืองจังหวัด ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดจันทบุรี ที่จะเป็นประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างๆตลอดจนคนในจังหวัดที่เข้ามากราบไหว้สักการะขอพร เพื่อความเป็นศิริมงคล รวมถึงการขอโชคลาภอีกด้วย
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้มุ่งเน้นการทำความสะอาด บริเวณด้านนอกและด้านในศาลหลักเมือง ศาลาพระพุทธ ศาลาเทวดาฟ้าดิน ศาลาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และศาลเจ้ารวมด้านหลังเพื่อให้สะอาดสะอ้านสวยงามเป็นหน้าตาของคนจันทบุรี

ต่อจากนั้น ช่วงเย็นก็เตรียมที่จะไปร่วมกันทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกาย และแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนที่มาออกกำลังกาย ในบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินอีกด้วย

โดยการบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ทุกคนสามารถลงมือทำได้ทันที และยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรู้จักการบำรุงรักษาสถานที่ต่างๆใฟ้เกิดความสะอาดเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับประชาชนทุกคนต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก