จังหวัดร้อยเอ็ดจัดทำบุญอาคารหอประชุมใหม่ประจำจังหวัดพร้อมจัดความสัมพันธ์ข้าราชการสภากาแฟครั้งที่6/PTV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดทำบุญอาคารหอประชุมใหม่ประจำจังหวัดพร้อมจัดความสัมพันธ์ข้าราชการสภากาแฟครั้งที่6

/PTV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

เมื่อวันพุธที่ 22 ก.ค. 2563 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำ เหล่ากาชาดร้อยเอ็ด นายอำเภอทุกอำเภอ พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับตำรวจภูธรร้อยเอ็ด พ.ท.สุรชัย สารินทร์ ผู้แทน มทบ.27 หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หอการค้าร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญตักบาตร ทำบุญอาคารหอประชุมใหม่ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และคณะ โดยพระธรรม ฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10(ธ) พร้อมคณะสงฆ์รวม 9 รูป

ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กรวดน้ำรับพร พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์เจิมประตูทางเข้าอาคารหอประชุมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานสงฆ์เจิมป้ายอาคารหอประชุมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

พร้อมกันนั้น นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ”ครั้งที่ 6 ปี 2563 ณ หอประชุมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด(ชั้น1) ประธานประจำโต๊ะอาหาร รับประทานอาหาร พร้อมพบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ

จากนั้น นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวพบปะ ใจความสำคัญคือ วันนี้เป็นวันทำบุญหอประชุมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทางจังหวัดร้อยเอ็ด และที่สำคัญ จะได้ใช้ประกอบพิธีทำบุญใหญ่ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 25636 ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และใช้ในกิจกรรมอื่นๆอีก พร้อมนี้ก็ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ” จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 6 ปี 2563 ขอขอบพระคุณเจ้าภาพทั้งนายกอบจ.และนายกทม.ร้อยเอ็ดและคณะ การจัดครั้งที่7 กระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพ ซึ่งเราจัดขึ้นทุกเดือน เพื่อสร้างความสัมพันธ์พูดคุยเพิ่มเติมให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ก็คือ จังหวัดได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งการป้องกันโรคโควิด-19 การสร้างหอโหวด๑๐๑เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่น และการรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาวไทย

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว