ตำบลห้วยใหญ่ ได้มีพี่น้องชาวเกษตรกร ที่เป็น สมาชิกกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรได้มาใช้สิทธิ์ ในการเลือกตั้ง ผู้แทนเกษตรกร 17 จังหวัดภาคเหนือ มีพี่น้องชาวเกษตรกรได้มาใช้สิทธิ์กันอย่างคับคั่ง

วันที่ 16 มีนาคม 2562 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ ได้มีพี่น้องชาวเกษตรกร ที่เป็น สมาชิกกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรได้มาใช้สิทธิ์ ในการเลือกตั้ง ผู้แทนเกษตรกร 17 จังหวัดภาคเหนือ มีพี่น้องชาวเกษตรกรได้มาใช้สิทธิ์กันอย่างคับคั่งน่าสังเกตว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ พี่น้องชาวเกษตรกรให้ความสนใจในการเลือกผู้แทนที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงแทนพี่น้องเกษตรกร อย่างมากมาย แต่ก็มีพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านได้บ่น ให้ฟังว่ามีการประชาสัมพันธ์น้อยมากบางคนยังไม่รู้เลยก็มี จึงอยากให้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งๆขึ้นไป