เราจะสู้ไปด้วยกัน!! ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริแม่สาย จัดจำหน่ายผลผลิตผักปลอดภัย ถุงละ 10 บาท ชัยพัฒนาสู้โควิด-19

!!เราจะสู้ไปด้วยกัน!! ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริแม่สาย จัดจำหน่ายผลผลิตผักปลอดภัย ถุงละ 10 บาท ชัยพัฒนาสู้โควิด-19

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ทางอำเภอแม่สายได้รับการประสานจากศูนย์จักรพันธุ์เพ็ญศิริแม่สาย ช่วยแจ้ง ข่าวสารให้ ผญบ.และ อปท.ในพื้นที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหมู่บ้าน ชัยพัฒนาสู้โควิด-19 เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะให้พสกนิกรชาวไทยมีความมั่นคงด้านการบริโภคอาหาร

โดยทางมูลนิธิชัยพัฒนา จัดจำหน่ายผลผลิตผักปลอดภัย จากโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในราคาพิเศษถุงละ 10 บาท ซึ่งมีผลผลิตผักปลอดสารพิษหลายรายการให้เลือกชื้อ
ณ ร้านจันกะผัก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ทุกวัน ในเวลา 15.00-18.00 น.
เราจะสู้ไปด้วยกัน ให้ผ่านพ้นวิกฤต โควิด-19

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
แหล่งข่าวจาก – ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริจันกะผัก อ.แม่สาย
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ //////// รายงาน //////////////////////////