เข้มงวดในการตรวจ และบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนแนะนำการปฏิบัตงานเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COvid-19)

วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ จุดตรวจ ต.ชอนไพร, ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้

น.ส. ปภัสสิริย์ พิมพ์มะมุก ปลัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท. โดยมี กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / สารวัตรกำนัน / ผู้ช่วย / ผรส. / อสม. / ส อบต. ประจำด่านตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถาน ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. – ๐๔.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น โดยได้เน้นย้ำให้เพิ่มการเข้มงวดในการตรวจ และบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนแนะนำการปฏิบัตงานเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COvid-19) ในพื้นที่
– ผลการปฏิบัติ
(๑.) ต.ชอนไพร พบผู้ฝ่าฝืน ๑ ราย แจ้งนำส่ง สภ.เมืองเพชรบูรณ์ดำเนินคดีต่อไป
(๒.) ต.ป่าเลา เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ