พะเยา – คนไทยไม่ทิ้งกัน ท้องถิ่นเชียงใหม่-พะเยา ร่วมใจแจกผักฟรีสู้โควิด 19

พะเยา – คนไทยไม่ทิ้งกัน ท้องถิ่นเชียงใหม่-พะเยา ร่วมใจแจกผักฟรีสู้โควิด 19

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าจำปีแจกผักที่ได้รับมอบมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ แจกให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา บรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิด 19 ประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าจำปีต่าง ทยอยเดินทางมารับผักฟรี ที่แจกโดยเทศบาลตำบลท่าจำปี แม้จะมืดค่ำก็ตามเนื่องจากผักดังกล่าวต้องขนมาจากจังหวัดเชียงใหม่ทำให้เดินทางมาถึงค่ำ ซึ่งประกอบไปด้วย กะหล่ำปลี ผักกาดขาด หัวไชเท้า และแครอท ฯ

นายพิจิตร อ้อยลี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าจำปี เปิดเผยว่า ผักดังกล่าวได้รับมอบมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทศบาลตำบลท่าจำปีสนับสนุนงบประมาณในการขนส่งจากจังหวัดเชียงใหม่ มายังจังหวัดพะเยา เป็นผักหลากหลายชนิดจำนวนประมาณ 1,000 กิโลกรัม เพื่อมาแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิด 19 ที่ขาดรายได้ในช่วงอยู่บ้าน และบางรายกักตัวเมื่อเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด

นอกจากแจกผักฟรีแล้ว เทศบาลตำบลท่าจำปี ยังได้ร่วมกับวัดโสมนัสทุ่มท่า และประชาชนที่มีจิตศรัทธา ทำอาหารแจกฟรีให้กับประชาชนทั่วไปทั้งในพื้นที่ตำบลท่าจำปีและตำบลใกล้เคียง ได้นำไปรับประทานที่บ้าน โดยสามารถไปรับได้ที่วันทุกวันที่วัดไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19