อบต.โป่งงาม แก้ไขปัญหาช่วยเหลือเยียวยาให้ชาวบ้านที่ได้ร้องทุกข์กับสื่อ กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ได้นำไปชำระค่าไฟฟ้าแล้ว

อบต.โป่งงาม แก้ไขปัญหาช่วยเหลือเยียวยาให้ชาวบ้านที่ได้ร้องทุกข์กับสื่อ กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ได้นำไปชำระค่าไฟฟ้าแล้ว
/////////////////////สืบเนื่องเมื่อวันที่ 15 ก.พ.62 ได้มีชาวบ้านจำนวน 85 ราย เข้าร้องทุกข์ต่อสื่อกรณีได้รับแจ้งเรื่องจากทางองค์การไฟฟ้าแม่สาย ว่าชาวบ้านทั้ง 85 ไม่ได้ชำระค่าไฟฟ้าและมีเอกสารมาแจ้งเตือน ว่าถ้ายังไม่นำเงินมาชำระค่าไฟฟ้าจะมีการตัดหมอไฟฟ้าของชาวบ้านทั้ง 85 ราย ต่อมาทางกลุ่มชาวบ้านได้ทางนำหลักฐานค่าชำระไปแสดงต่อทาง อบต.โป่งงาม เพื่อให้รับทราบในความเดือดร้อนที่ได้รับ ทางด้าน นายแดนชัย บุลมาก นายยก อบต.โป่งงาม ได้ออกมาจี้แจงว่า โครงการรับบริการจ่ายค่าน้ำ – ไฟฟ้า – เน็ตบ้าน ทาง อบต.ได้รับบริการให้แก่ประชาชนในเขต ต.โป่งงาม มาเป็นเวลา 7 ปี ที่ผ่านมาแล้ว โดยการรับบริการให้ชาวบ้าน จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องและออกใบเสร็จทุกราย แล้วจะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบนำเงินไปชำระให้กับชาวบ้าน ที่องค์การไฟฟ้าแม่สายอีกทีหนึ่ง จนมีเรื่องร้องทุกข์ในครั้งนี้เกิดขึ้น เบื้อต้นทาง อบต.โป่งงาม ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จเจ้าหน้าที่ทั้ง 8 ราย ที่เกี่ยวข้องพร้อมจะได้ทำรายงานให้กับทาง อ.แม่สาย ทราบภายในระยะเวลา 30 วัน ตามข้อระเบียนบทกฏหมายและหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษเพื่อให้หายข้องสงสัยปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้น
เบื้องต้นทางนายก อบต.โป่งงาม ได้ออกมารับผิดชอบ ซึ่งให้ชาวบ้านที่เดือนร้อนทั้ง 85 ราย ได้นำหลักฐานที่ได้นำเงินมาฝากชำระค่าไฟฟ้าก่อนล่วงหน้าของตนเอง มาขอเบิกจ่ายคืน ตั้งแต่ในวันที่ 16 ก.พ.62 จำนวน 60 ราย และในวันนี้ 22 ก.พ. 62 อีก 25 ราย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 91,468 บาท โดยใช้เงินส่วนตัวของทางนายก อบต.โป่งงาม เพื่อเยียวยาช่วยเหลือให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนทั้ง 85 ราย ในกรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้
//////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ – ต้อมมหาสิงห์
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////// รายงาน ///////////