ประมงจังหวัดปราจีนบุรีจัดทีมงานเฝ้าระวังตรวจวัดคุณสมบัติน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี : ประมงจังหวัดปราจีนบุรีจัดทีมงานเฝ้าระวังตรวจวัดคุณสมบัติน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ จุดวัดคุณสมบัติน้ำ แม่น้ำปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

นายธีรพงศ์ ไกรนรา ประมงจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางสาวฐิตารีย์ เลิศบุญวงศ์ ประมงอำเภอศรีมหาโพธิ์ นางกัตติกา ตูวิเชียร ประมงอำเภอบ้านสร้าง นายอังกูร พูลพัฒน์ นักวิชาการประมง เฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี พบว่าคุณสมบัติน้ำในจุดต่างๆมีค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังได้ ดังนี้
1) ณ วัดบ้านซ่ง ม.1 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
2) ณ คลองพระปรง ม.5 ต.กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร
3) ณ บริเวณถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ 1.8 มิลลิกรัมต่อลิตร
ทุกจุดดังกล่าว ที่ตรวจวัดมีปริมาณออกซิเจนต่ำกว่าค่าที่เหมาะสมต่อสัตว์น้ำ คือ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร(มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ)
ส่วนในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง นางกัตติกา ตูวิเชียร ประมงอำเภอบ้านสร้าง ลงพื้นที่ประะชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำพร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน 2 จุด ณ.พื้นที่ ม. 3 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำ
ผลการตรวจสอบ ดังนี้

– เวลา 18.00 น.จุดที่ 1 น้ำในกระชัง มีค่าความเป็นกรด -ด่าง (pH) เท่ากับ 6.5 ,แอมโมเนียที่เป็นพิษ (NH3) เท่ากับ 0 ค่าพารามิเตอร์ ทั้ง 2 อยู่มนเกณฑ์ปกติ ส่วนค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำเท่ากับ
2 PPM ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ค่อนข้างอันตราย จุดนี้เกษตรกรเลี้ยงปลาทับทิมขนาดใหญ่ (1 ตัวต่อกิโลกรัม) น้ำหนักปลาประมาณ 200 กิโลกรัม เตรียมจับจำหน่ายในวันพรุ่งนี้ และมีปลาขนาดเล็ก อายุ 60 วัน 1 กระชัง (ขนาดกระชัง 5*5 เมตร) จำนวน ประมาณ 1,000 ตัว คาดว่าจะจับจำหน่ายเดือนเมษายน 2564 ปลากินอาหารปกติ

– เวลา 18.30 น.จุดที่ 2 ห่างจากจุดที่ 1 ประมาณ 1 กิโลเมตร ตรวจวัดน้ำในกระชังและนอกกระชัง
พบว่า น้ำในกระชัง มีค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) เท่ากับ 6.5 ,แอมโมเนียที่เป็นพิษ (NH3) เท่ากับ 0 ส่วนค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำเท่ากับ
3.5 PPM ส่วนน้ำนอกกระชัง พบว่า มีค่าความเป็นกรด -ด่าง (pH) เท่ากับ 7.5 ,แอมโมเนียที่เป็นพิษ (NH3) เท่ากับ 0 ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำเท่ากับ
4 PPM ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ไม่เป็นอันตราย เพียงพอต่อสัตว์น้ำ จุดนี้เกษตรกร มีปลาทับทิม จำนวน 5 กระชัง อายุปลา 90 วัน คาดว่าจะจับประมาณต้นเดือนมกราคม 2564

ภาพข่าว:อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์
ปราจีนบุรี
0878789225