ชมรมคนรักในหลวงร่วมกับชมรมนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอวังหินใส่เสื้อเหลืองชูธงปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ชมรมคนรักในหลวงร่วมกับชมรมนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอวังหินใส่เสื้อเหลืองชูธงปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำชมรมคนรักในหลวงร่วมกับชมรมนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอสม. เครือข่ายวัฒนธรรมอำเภอ เครือข่ายกองทุนแมุ่ของแผ่นดิน เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คิด ทำ นำ เปลี่ยนและพสกนิกรชาวอำเภอวังหิน โดย มีนายสุวัฒน์ มะณู ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอวังหิน นายวิสัย เขตสกุล รองประธานกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ดร.วุฒิเดช ทองพูล รองประธานกรรมการชมรมคนรักในหลวงอำเภอวังหิน สมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอวังหิน ประชาชนและนักเรียนอำเภอวังหิน จำนวน 500 คน ร่วมกันชูถือธงชาติและฉายาลักษณ์ ในหลวงร 9 และอ่านแถลงการณ์ กล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะจงรักภักดีและประกาศจุดยืนว่าขอเรียกร้องให้ทุกคนได้ร่วมปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้เพื่อปกป้องสถาบันฯและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

หลังจากนั้นนายสุวัฒน์ มะณู ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอวังหิน ก็ได้ยื่นหนังสือให้ต่อตัวแทนของอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการป้องป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ แล้วเดินทางกลับด้วยความสงบเรียบร้อย
นายวิสัย เขตสกุล รองประธานกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เหคุการณ์ชุมนมที่ผ่านมานั้น ได้สร้างความวุ่นวายและสร้างความแตกแยกในหมู่คณะของจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างมาก ในฐานะประชาชนชาวอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ จึงมีเห็นว่าควรจะแสดงออกเป็นสัญญลักษณ์ให้ทราบว่า ยังมีกลุ่มบุคคลประชาชนชาวศรีสะเกษเป็นจำนวนหลายหมื่นคน ที่ไม่เห็นด้วยต่อการแสดงออกต่อการล่วงละเมิดต่อสถาบัน และขอให้สมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอวังหิน และประชาชนชาวอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันเพื่อป้องป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่สืบไป
ดร.วุฒิเดช ทองพูล รองประธานกรรมการชมรมคนรักในหลวงอำเภอวังหิน กล่าวว่า ขอให้สมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอวังหินและประชาชนชาวอำเภอวังหิน ได้ร่วมกันประกาศจุดยืนและเรียกร้องให้ทุกคนได้ร่วมปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้เพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย

***************
ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ