ปทุมธานี ฤๅษีเณรนำของเติมตู้ปันสุขให้หน่วยงานรัฐ

ปทุมธานี ฤๅษีเณรนำของเติมตู้ปันสุขให้หน่วยงานรัฐ

วันที่ 30 พ.ค.2563 อาจารย์ฤๅษีเณร ธาตุพุทธคุณ ประธานมูลนิธิพลังพุทธคุณ แห่งอาศรมฤๅษีเณร ธาตุพุทธคุณ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นายเอกพล จุฑานพรัตน์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตอำเภอบางไทร และ นางสาวปนัดดา บุญบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง ได้นำสิ่งของอุปโภค บริโภค เช่น ข้าวสาร จำนวน 1,000 กิโลกรัม ไข่ไก่ จำนวน 1,000 ฟอง

น้ำแดงจำนวน 2 คันรถ น้ำดื่ม จำนวน 1 คันรถ ฟักทอง จำนวน 1,000 ลูก หน้ากากอนามัย มาใส่เติมใน “ตู้ปันสุข”ณ ที่ทำการอำเภอบางไทร อบต.ไม้ตรา อบต.ไผ่พระ อบต.บางยี่โถ อบต.บ้านกลึง อบต.กระแชงและศูนย์วิทยุร่วมกตัญญู จุด สภ.บางไทร อำเภอบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ยากไร้ ผู้ที่เดือดร้อนขาดแคลนอาหาร และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มาติดต่อราชการและขอรับเพื่อนำกลับไปรับประทานได้ที่บ้าน ส่วนประชาชนท่านใดจะนำสิ่งของจะมามอบให้ก็สามารถนำมาใส่ใน“ตู้ปันสุข”ได้ตลอดเวลา

CR. พี่อนันต์ ปทุมธานี