ไฟไหม้บ้าน 2 หลัง บ้านบนเหนือ ม. 5 ตำบลบ้านปิน อำเภอลองฯ ไม่มีผู้เสียชีวิตคาดมาจากไฟฟ้าลัดวงจร

แพร่///

ไฟไหม้บ้าน 2 หลัง บ้านบนเหนือ ม. 5 ตำบลบ้านปิน อำเภอลองฯ ไม่มีผู้เสียชีวิตคาดมาจากไฟฟ้าลัดวงจร

เมื่อเวลา 20.25 น.วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยราษฎร จำนวน 2 หลัง พื้นที่ชุมชนบ้านบนเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ไม่มีผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ควบคุม จนเพลิงสงบลงเมื่อ
เวลา 21.40 น.

นายสายัณห์ กาวีวงศ์ หัวหน้า
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ เผยว่า สาเหตุเบื้องต้นคาดมา
จากไฟฟ้าลัดวงจร

สำหรับความเสียหาย เบื้องต้น
1. บ้านเลขที่ 60/1 มีนางไล ไชยวุฒิ อายุ 55 ปี เป็นเจ้าบ้านเเละเจ้าของบ้าน อาศัยอยู่ลำพัง (เหตุเกิดบ้านดังกล่าว) ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จากเปลวไฟ บริเวณเเขนซ้าย

เเขนขวา นิ้วมือซ้ายเเละนิ้วมือขวา ปัจจุบันได้อพยพไปพักอาศัยชั่วคราวกับบุตรชาย ในหมู่บ้านเดียวกัน 2. บ้านเลขที่ 60/2 (ได้รับความเสียหาย) มีนายเรียงชัย ไชยวุฒิ เป็นเจ้าบ้าน(จำคุก) มีผู้อาศัยหลังดังกล่าว จำนวน 3 คน ดังนี้ 1.นางถวิล ไชยวุฒิ อายุ 58 ปี 2.นายจักรกฤษณ์ ไชยวุฒิ อายุ 29 ปี 3.ด.ช.กิตติ ไชยวุฒิ อายุ 14 ปี ทั้ง 3 คน ปลอดภัย ขณะนี้ได้อพยพ ไปพักอาศัยชั่วคราวที่บ้านญาติ ในพื้นที่ต่างหมู่บ้าน ตำบลเดียวกัน

ส่วนการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับกำนัน ผญบ.เเละราษฎรในพื้นที่ระดม รถบรรทุกน้ำ ช่วยเหลือเพื่อระงับเหตุ สามารถระงับเหตุและควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 21.40 น.

ส่วนการดำเนินการ นายอำเภอลอง ได้สั่งการให้เทศบาลตำบลบ้านปิน ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน เร่งสำรวจ และประเมินความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการโดยเร่งด่วนต่อไป

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ
แพร่…รายงาน