มทภ.4 พบปะให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกุ้งออร์แกนิคส่งออก ชื่นชมในการร่วมสร้าง และพัฒนาพื้นที่ ใช้ประโยชน์จากชุมชน สร้างชุมชน

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

มทภ.4 พบปะให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกุ้งออร์แกนิคส่งออก ชื่นชมในการร่วมสร้าง และพัฒนาพื้นที่ ใช้ประโยชน์จากชุมชน สร้างชุมชน

วันนี้ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่บ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เบญจมฟาร์ม หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมชมกิจการและให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำออร์แกนิค ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยเรื่องคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งปัจจุบันมีมูลนิธิปูรางกำปงเพื่อสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่วิจัยและส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งกุลาดำโดยมี ดร.เจะสูการ์นอ เบญจมะ เป็นผู้เพาะเลี้ยงโดยใช้อาหารกุ้งผสมด้วยสมุนไพรและผลไม้ไทย ทำให้รสชาติแตกต่างกว่ากุ้งทั่วไป ที่สำคัญผู้แพ้กุ้งสามารถรับประทานได้

โดยมีการส่งออกจำหน่ายไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน กระทั่งเมื่อประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้เกิดการชะลอการจัดซื้อลง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายลง จึงมีการรวมกลุ่มของผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยน้อมนำเอาศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการดำเนินงานอีกครั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นต่อไป

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมวงหารือ พร้อมสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรม การเลี้ยงกุ้งกุลาดำออแกนิค ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของคนในพื้นที่ ก่อนโชว์หว่านแหจับกุ้งขึ้นจากบ่อได้เป็นจำนวนมาก