ศรีสะเกษ !! ทหารพราน 23 แจกจ่ายน้ำช่วยชาวบ้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

ศรีสะเกษ !! ทหารพราน 23 แจกจ่ายน้ำช่วยชาวบ้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

เมื่อเร็วๆนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านหนองตลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ร้อยโท วสันต์ ไชยเพขร์ ผู้ช่วยทหารฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 กองกำลังสุรนารี อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ได้นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยได้รับการสนับสนุนน้ำจาก หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาต่อไป
ร้อยโท วสันต์ ไชยเพขร์ ผู้ช่วยทหารฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อราษฎรในวงกว้าง

รวมไปถึงกระทบต่อระบบการเกษตรและเลี้ยงสัตว์อีกด้วย ชาวบ้านขาดแคลนน้ำใช้ในครัวเรือนในการบริโภค เช่นห้องส้วมและน้ำอาบ ตลอดจนการทำอาหารและซัก้สื้อผ้า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 จึงได้ระดมออกแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ที่ขาดแคลนวันละ จำนวน 2 เที่ยว จำนวน 12,000 ลิตร เพื่อเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งตามแนวชายแดนไทย -กัมพูชา นอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ยังได้มีการสั่งเตรียมพร้อมกำลังพลและยานพาหนะ เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน เมื่อได้รับการร้องขอ จึงขอให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ประสงค์ขอรับน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ติดต่อได้ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 กองกำลังสุรนารี อ.กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ