การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 /2565

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 /2565

วันนี้(13 ม.ค.65) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมเมืองราด อาคาร 2 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และวางแนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้งพิจารณามาตรการต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิท-19
นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เมื่อวานนี้(12 ม.ค.65) มีผู้ติดเชื้อเพิ่มประมาณ 7,100 ราย มีผู้เสียชีวิต 22 ราย วันนี้(13 ม.ค.65) จำนวนผู้ติดเชื้อ 8,167 ราย จะเห็นว่าเพิ่มขึ้น เราจะต้องเตรียมการป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ ส่วนการฉีดวัคซีนทั้งประเทศอยู่ที่ 107.7 ล้านโดส จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้(13 ม.ค.65) มีผู้ป่วยรายใหม่ยืนยัน 40 ราย หายกลับบ้าน 43 ราย เสียชีวิตสะสม 133 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,429 ราย แนวโน้มของเพชรบูรณ์ยังไม่มากขึ้น มีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 2 รายมีผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 259 รายเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ตั้งแต่วันที่ 1-12 มกราคม 2565 มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพียง 1 ราย จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวนผู้ติดเชื้อยังเป็นสายพันธุ์เดลต้าอยู่ประมาณ 80 % เริ่มมีสายพันธุ์โอมีครอน 20 % มองเห็นว่าโอมีครอนเริ่มเข้ามา จำนวนการฉีดวัคซีนของเพชรบูรณ์อยู่ที่ 66.85 % สรุปเพชรบูรณ์ฉีดวัคซีนไปแล้ว 1.2 ล้านโดส หากเทียบจากจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์เราฉีดได้ 58 % แต่จากจำนวนประชากรสำรวจได้ 87.86 % ถือว่าเกิน 70 %

ในส่วนการเตรียมความพร้อมการระบาดของโควิท-19 ระลอกใหม่นั้น จะต้องมีมาตรการทางด้านสาธารณสุข ควบคุมการระบาดในพื้นที่เชิงรุกโดยการตรวจ ATK มาตรการทางการแพทย์จะต้องเตรียมการทางด้าน Home Isolation หรือ HI และ Community Isolation หรือ CI พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เตรียมความพร้อมด้านเตียง อุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงระบบการส่งต่อในกรณีที่ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาล รวมไปถึงการเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดเชื้อในโรงพยาบาล และมีมาตรการควบคุม Covid free setting ตามสถานที่เสี่ยงต่างๆ กำหนดแผนรองรับผู้ติดเชื้อ โรงพยาบาลมีเตียงรองรับ 603 เตียง โรงพยาบาลสนาม 1,048 เตียง ที่พักผู้ป่วยในชุมชน หรือ CI จำนวน 4,300 เตียง ส่วน การพักรักษาตัวที่บ้าน หรือ HI อยู่ที่ความพร้อมแต่ละบ้าน
นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณา มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดเพชรบูรณ์, ร่างคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุการณ์ (EOC & ICS) กรณีรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์, การตรวจ กำกับ ติดตาม ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid free setting), แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ (vaccination), พิจารณาการเปิดโรงเรียน พิจารณาสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถาน บันเทิง ที่ประสงค์จะปรับเป็นร้านจำหน่ายอาหาร, พิจารณามณฑลทหารบกที่ ๓๖ ขออนุญาตจัดพิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๕ ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ กองพลทหารม้าที่ ๑ ค่ายพ่อขุนผาเมือง, วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ขออนุญาตจัดตั้งศูนย์พักคอยนักเรียน นักศึกษา ในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา เป็นต้น

………………………………………………………