จัดยิ่งใหญ่อลังกาล ละครอิงประวัติศาสตร์ ชาติไทยณ. เมืองบางขลัง สุโขทัย

จัดยิ่งใหญ่อลังกาล ละครอิงประวัติศาสตร์ ชาติไทยณ. เมืองบางขลัง สุโขทัย

เมื่อเวลา 19.20น.ของวันที่ 20พย.2565 ณ.ลานหน้า อนุสาวรีย์ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง ได้มีพิธีเปิดงานวันสักการะสองพ่อขุนวีรบุรุษแห่งชาติไทยประจำปี 2565 โดยเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ได้มี นาย มนู พุกประเสริฐ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยได้มาเป็นประธานพิธีเปิดงาน และ นาย ชาตรี สุขแจ่ม นายกเทศมนตรี ตำบลเมืองบางขลัง ได้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงานฯ ภายในงานได้มีการเสวนา เรื่อง “พระสุมนเถระ สายสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน ไม่มีเมืองบางขลัง ไม่มีดอยสุเทพ ” โดย วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดสุโขทัย การแสดงรำวงสุโขทัย ทั้งนี้ประธานการจัดงานได้มอบใบประกาศเกียรติคุณทำคุณประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง พร้อมกันนี้ ได้มีการแสดง ละครอิงประวัติศาสตร์ แสง สี เสียง โดย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ภายในงานก็ได้มีการจัดบูชขายของทั้งตลาดสินค้าชุมชนทั้งอุปโภคและบริโภค และการแสดงดนตรีขับกล่อมภายในงานด้วยจากวันที่ 19-21 พย.2565

โดยวันนี้เป็นวันไฮไล้ท์ของงาน วัตถุประสงค์การจัดงานก็เพื่อ ได้รำลึกประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มี พ่อขุนทั้ง2ที่ได้มีพระคุณนับคณาเหลือล้นต่อชาติไทย เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นและคนไทยทั้งประเทศได้เห็นคุณงามความดีของทั้ง 2 พระองค์ ที่ทรงมีคุณูปการ และพระมหากรุณาธิคุณแก่ประเทศ และประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ โดยทรงรวมพลกันที่เมืองบางขลัง รวมพลังขับไล่ขจัดอำนาจของ “ขอมสบาดโขลญลำพง” ที่ครอบครองดินแดนสุโขทัยมาตั้งแต่ก่อน พ.ศ.1762 จนถึงรัชสมัยพ่อขุนศรีนาวนำถุม ให้พ้นไปจากราชอาณาจักรสุโขทัย

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย0821632939