จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 88 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 /ชมรมสิ่อออนไลน์IT/nuk-komgricg/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 88 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

/ชมรมสิ่อออนไลน์IT/nuk-komgricg/0817082129-

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 88 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ที่มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเลิศบุศย์ กองทอง นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด พันโท ถนอม วงษ์พิมล ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหัดร้อยเอ็ด ข้าราชการตุลาการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกร ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีพระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียง

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน;0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/ภาพ