จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

เมื่อเวลา 08.30 น วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด นายวันชัยคงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 พร้อมด้วย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด ศาลจังหวัด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 กองพลทหารราบที่ 6 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกวุฒิสภา และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด โดยมีพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี

จากนั้นนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประจำโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม หลังจากนั้น หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงาน ได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ตามลำดับ

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด