สระแก้ว- ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

สระแก้ว- ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป ” ผู้สื่อข่าวรายงาน ” ได้มีกลุ่มมวลชนประมาณ 500 คน นำโดย นายทวี
ชัยสิทธิ์ อายุ53 ปี ที่อยู่ 339 ม.13 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น แสดงพลัง ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ “หน้าที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

จัดกิจกรรมมีการกล่าวถึงความสำคัญ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ การแสดงความจงรักภักดีด้วยการ ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้ชุมนุมได้นำพระบรมฉายา ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ มาในกิจกรรม

ในครั้งนี้ด้วย ก่อนเลิกการชุมนุมแกนนำผู้ชุมนุมได้
ยื่นหนังสือ แสดงจุดยืนการปกป้อง
สถาบัน”ต่อนาย อารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอวังน้ำเย็น มีพลังมวลชน จำนวนประมาณ 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม
การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ยุติการชุมนุม ช่วงบ่าย 3

..นายยุทธนา พึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว