พะเยา ประชาชนกว่า 3000 เดินขบวน ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์

พะเยา ประชาชนกว่า 3000 เดินขบวน ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชน ชาวจังหวัดพะเยา 172 หมู่บ้าน กว่า 300 0คน รวมตัวร่วมกันเดินขบวนปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ โดยตั้งขบวน ลาน สวนสุขภาพหลังเทศบาลเมืองพะเยา

โดยให้แต่งกาย ในชุดพื้นเมืองสีประจำตำบล และชุดสุภาพในสีเหลือง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มเคลื่อนขบวนไปยัง ลานข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยาเพื่อทำกิจกรรม ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกิจกรรมการรับชม VTR พระราชกรณียกิจ จุดเทียนถวายความจงรักภักดี ร่วมร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และร่วมกล่าวคำปฏิญาณ