รมช.เกษตรตรวจเยี่ยมเกษตรกรดอกคำใต้_ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการและลงพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

รมช.เกษตรตรวจเยี่ยมเกษตรกรดอกคำใต้_ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการและลงพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เพื่อรับทราบปัญหาของเกษตรกร เพื่อนำไปกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในด้านภัยแล้ง การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ และพื้นที่ทำกินทางการเกษตร พร้อมนี้ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายนาวิน อินทรจักร เกษตรจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562